Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Tydliggörande kring Slottsvikens aktie av serie A

23 september 2020, 13.12 CEST

Bolaget har inte kännedom om nyheter eller händelser i övrigt som inte redan är kommunicerade.

Substansvärdet per aktie uppgick vid utgången av andra kvartalet till 1,25 kr per aktie, och Bolaget har inte kännedom om omständighet som i närtid kraftigt skulle påverka substansvärdet.

Skillnaden mellan Bolagets aktie av serie A respektive serie B är att A-aktien innehar 10 röster per aktie och B-aktien innehar 1 röst per aktie, resterande behållning mellan de båda aktieslagen är identisk. I Bolagets aktie av serie B agerar en fondkommissionär likviditetsgarant i syfte att främja likviditeten genom att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket bedöms resultera i en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare. Innehavare av A-aktier kan också begära att A-aktier konverteras till B-aktier, så kallad omstämpling. För fall att den begränsade likviditeten i A-aktien fortsatt leder till såväl kraftiga som omotiverade kursrörelser kan Bolaget komma att överväga en avnotering av aktier av serie A.

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.