Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Nytt antal aktier och röster i Slottsviken

28 juni 2024, 11.22 CEST

Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) ("Slottsviken" eller "Bolaget") har till följd av nyemission nytt antal aktier och röster 


Den 3 april 2024 offentliggjorde Bolaget en riktad kontantemission (”Emissionen”) som en del av finansiering av fastighetsförvärv. Efter godkännande av årsstämman den 24 maj 2024 har Emissionen registrerats av Bolagsverket, varvid antalet aktier och röster ändrats enligt följande:

Före Emissionen uppgick antalet aktier till totalt 1 692 746, varav 234 050 aktier av serie A och 1 458 696 aktier av serie B.

Genom Emissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 307 254 aktier, varav 15 950 av serie A och 291 304 av serie B.

Efter Emissionen uppgår antalet aktier till 2 000 000, varav 250 000 aktier av serie A och 1 750 000 aktier av serie B. 

 

Antalet röster i Bolaget har ökat med 450 804 röster, från 3 799 196 röster till 4 250 000 röster. 

Aktiekapitalet har ökat med 614 508 kronor, från 3 385 492 kronor till 4 000 000 kronor.

 


För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se


Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.

---

Denna information är sådan information som Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt regelverket för Spotlight Stock Market. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 28 juni 2024.