Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Slottsviken offentliggör fairness opinion avseende Lackarebäck Holding ABs budpliktsbud

6 maj 2019, 17.53 CEST

I enlighet med takeover-reglerna har Slottsvikens styrelse inhämtat en fairness opinion avseende Lackarebäck Holding ABs budpliktsbud, vilket finns tillgängligt på Bolagets webbplats www.slottsviken.se

 

 

 

För mer information kontakta:
Peter Hamnebo, Styrelseordförande
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post peter.hamnebo@slottsviken.se

 

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997.

---

Denna information är sådan information som Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldig att offentliggöra enligt Takeover-reglerna. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 maj 2019.