Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Kommuniké från årsstämma

12 april 2013, 17.47 CEST

Vid Conpharms årsstämma den 12 april 2013 biföll aktieägarna samtliga förslag om fastighetsförvärv, ändring av bolagsordning och styrelsens bemyndigande för nyemission jämte övriga sedvanliga stämmobeslut.

Ändringen av bolagsordningen är i linje med Conpharms strategi att bredda verksamheten i syfte att ge bolaget en verksamhet med stabila kassaflöden, och är en viktig del inför Conpharms arbete att söka åternotering på Aktietorgets ordinarie lista. Förslaget till ny bolagsordning bifölls efter vissa mindre ändringar.

Bolagsstämman biföll också samtliga förslag till förvärv av fastigheter. Affärerna kommer att slutföras i enlighet med tidigare annonserad plan, och väntas ge Conpharm ett positivt tillskott till bolagets kassaflöde. 

Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Conpharm AB (publ)
Styrelsen


För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Conpharm AB (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@conpharm.se