Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2013

24 februari 2014, 17.30 CET

 Helåret 2013 i sammandrag

 - Substansvärde per aktie, inkl BTA 1,02 kr, (0,58 kr)
 - Rörelseintäkt 2 711 tkr (807 tkr)
 - Resultat efter skatt -1 541 tkr (-647 tkr)
 - Resultat per aktie inkl BTA -0,07 sek (-0,06 sek)

Kvartal 4 2013 i sammandrag

 - Rörelseintäkt 1 884 tkr (610 tkr)
 - Resultat efter skatt -393 tkr (207 tkr)