Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Kommuniké från årsstämma i Conpharm AB (publ)

11 april 2014, 16.08 CEST

Vid Conpharms årsstämma den 11 april 2014 biföll aktieägarna samtliga förslag om bemyndigande för nyemission, syntetiska återköp av egna aktier, och justering av bolagsordning jämte sedvanliga stämmobeslut. 

Till nya styrelseledamöter valdes Kent Olsson och Bo Forsner. 

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Conpharm AB (publ)
Styrelsen

 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Conpharm AB (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@conpharm.se

 

Om Conpharm:
Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har huvudkontor i Göteborg. Sedan 1997 är bolaget noterat på AktieTorget.