Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Conpharm förvärvar fastigheter i Mölndal

12 mars 2013, 17.00 CET

Conpharms styrelse har ingått avtal om förvärv, via bolagsaffär, av ett mindre fastighetsbestånd. Fastigheterna är naturskönt belägna i en mycket expansiv del av Mölndal och innefattar en byggnad med kommersiella lokaler. Fastigheterna har åsatts ett fastighetsvärde om 5 MSEK, och hyresintäkterna uppgår till 0,4 MSEK per år. Direktavkastningen för fastigheterna förväntas uppgå till cirka 7 %.

Köpeskillingen uppgår till 1,55 MSEK och erläggs kontant. Förvärven är i linje med Conpharms strategi att bredda verksamheten i syfte att ge bolaget en verksamhet med stabila kassaflöden, och förutsätter årsstämmans godkännande av de förändringar i bolagsordningens verksamhetsbeskrivning som bolaget tidigare annonserat.

VD Jakob Österberg, med närstående, och styrelsens ordförande Peter Hamnebo kontrollerar indirekt 25 % vardera av aktierna i det förvärvade bolaget, och deltog ej i styrelsens beslut. 

Med hänsyn till ovanstående är förvärvet villkorat av godkännande av Conpharms årsstämma den 12 april 2013.

 

Conpharm AB (publ)
Styrelsen