Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Investerar i samriskbolag för förvaltning av överskottslikviditet

14 maj 2020, 15.01 CEST

Slottsviken utvecklar samriskbolag för förvaltning av överskottslikviditet.

Slottsviken förvaltar sedan en tid överskottslikviditet i noterade värdepapper. I syfte att skapa en effektivare förvaltning till lägre kostnad ämnar Slottsviken att ingå i ett samriskbolag för att därigenom fortsätta förvalta överskottslikviditeten. Genom samriskbolaget bedöms också risken att minska samtidigt som samriskbolaget får tillgång till en större kapitalbas. Slottsviken inträder i samriskbolaget via en emission där Slottsviken tecknar aktier för 137 tkr varvid ägarandelen i samriskbolaget beräknas uppgå till 64 % och därefter konsolideras i Slottsvikenkoncernens balansräkning. I samband med emissionen flyttas också Slottsvikens befintliga investeringsportfölj i noterade värdepapper över till samriskbolaget. Övriga investerare är privatpersoner som via bolag delar förvaltningsbehov av överskottslikviditet. Den överskottslikviditet som från tid till annan finnes lånas in till samriskbolaget för att där investeras i noterade aktier med fokus på, men inte uteslutande, fastighetsanknutna bolag. 

"Med en större kapitalbas har vi möjlighet till att ha en effektivare förvaltning av överskottslikviditeten till lägre kostnad. Vi ser också att det för närvarande kan finnas utrymme till överavkastning på framför allt noterade fastighetsaktier där substansrabatten bedöms vara hög" kommenterar VD Jakob Österberg

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.