Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Tillfälligt handelsstopp i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) aktier

16 juni 2017, 10.44 CEST

Handeln i Bolagets aktier har tillfälligtvis stoppats i anledning av kraftiga kursrörelser i Bolagets A-aktie, emedan handeln i B-aktien inte har haft samma kursrörelser. Bolaget har inte kännedom om nyheter eller händerlser i övrigt som inte redan är kommunicerade. Substansvärdet per aktie uppgick vid utgången av första kvartalet till 1,12 kr per aktie, och Bolaget har inte kännedom om omständighet som i närtid kraftigt skulle påverka substansvärdet.

Skillnaden mellan Bolagets aktie av serie A respektive serie B är att A-aktien innehar 10 röster per aktie och B-aktien innehar 1 röst per aktie, resterande behållning mellan de båda aktieslagen är identisk. I Bolagets aktie av serie B agerar en fondkommissionär likviditetsgarant i syfte att främja likviditeten genom att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket bedöms resultera i en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare. Innehavare av A-aktier kan också begära att A-aktier konverteras till B-aktier, så kallad omstämpling. För fall att den begränsade likviditeten i A-aktien fortsatt leder till såväl kraftiga som omotiverade kursrörelser kan Bolaget komma att överväga en avnotering av aktier av serie A. 

Handeln i Bolagets aktier återupptas idag den 16 juni kl 12:00.

 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på AktieTorget sedan 1997 och handlas via INET Nordic, ett aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna