Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Utfall av omstämplingserbjudande och nytt antal aktier och röster

25 mars 2021, 15.04 CET

Slottsviken redovisar utfallet av omstämplingserbjudande och nytt antal utestående aktier och röster.

I det nyligen avslutade omstämplingserbjudandet anmäldes totalt 364 414 A aktier för omstämpling till B-aktier. Omstämplingen är nu registrerad av Bolagsverket och de nya B aktierna kommer att bokas in på respektive ägares VP-konto eller depå inom kort.

Slottsvikens A-aktier berättigar till tio (10) röster per aktie och B-aktier berättigar till en (1) röst per aktie. I övrigt är villkoren för aktierna identiska. A aktierna är onoterade och inte föremål för organiserad handel. Slottsvikens B aktier handlas på Spotlight Stock Market. Handeln i B-aktien är livaktig och Sedermera Fondkommission agerar likviditetsgarant. 

Efter omstämplingen har Slottsviken totalt 33 854 910 aktier utestående, varav 4 694 586 är A-aktier och 29 160 324 är B-aktier. Det totala antalet röster uppgår till 76 106 184.


För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer.