Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Förvärvar fastighet i Kungälv

26 september 2018, 16.56 CEST

Slottsviken förvärvar produktionsfastighet i Kungälv för 6,5 MSEK

Slottsviken har tecknat avtal om förvärv av ytterligare en fastighet i Kungälv, Rotorn 5. Fastigheten består av en produktionsbyggnad uppförd 2008 med en area om 545 kvadratmeter. Köpeskillingen uppgår till 6,5 MSEK.

Fastigheten kommer att förvärvas genom ett nybildat dotterbolag. Säljare är Hälsö Fisk, som också kommer att kvarstå som hyresgäst genom ett tioårigt hyresavtal. Hälsö Fisk producerar och levererar sjömat i premiumsegmentet. Hyresintäkten kommer att uppgå till 0,5 MSEK per år. Avtalet är villkorat av sedvanliga villkor avseende finansiering etc, och tillträde sker 15 januari 2019.

”Fastigheten vi nu förvärvar kompletterar befintlig portfölj på ett utmärkt sätt. Fastigheten har ett attraktivt stadsnära läge i ett expansivt område. Genom förvärvet får vi inte bara en bra fastighet utan också en bra hyresgäst under lång tid framöver” kommenterar VD Jakob Österberg

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag som förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på Spotlight Stock Market sedan 1997.

---

Denna information är sådan information som Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VD:s försorg, för offentliggörande den 26 september 2018.