Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Conpharm avyttrar fastighet i Malmö

23 september 2014, 16.00 CEST

Conpharm AB (publ) har ingått avtal om försäljning, via bolagsaffär, av en fastighet i Malmö; Julius 1. Åsatt fastighetsvärde i transaktionen är 65 MSEK, vilket överstiger bokfört värde med 1,7 MSEK och redovisat anskaffningsvärde med 12,9 MSEK.

Fastigheten Julius 1 är belägen i Södervärn i centrala Malmö och har en uthyrningsbar area om cirka 3 000 kvadratmeter. Köpare är Kungsleden AB (publ) genom dotterbolag.

Transaktionen redovisas i tredje kvartalet och bidrar till resultatet med 12,9 MSEK, och till ökning av bolagets substansvärde med 1,7 MSEK före transaktionskostnader. Resultatpåverkan per aktie uppgår till 57 öre och substansvärdeförändring per aktie uppgår till 7 öre före transaktionskostnader.

Transaktionskostnader, inklusive stämpelskatt vid koncernintern omstrukturering uppgår preliminärt till 4,2 MSEK, motsvarande 19 öre per aktie.

”Försäljningen stärker bolagets finansiella ställning och möjliggör framtida förvärv” säger Conpharms VD Jakob Österberg i en kommentar.


För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Conpharm AB (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@conpharm.se

Om Conpharm:
Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har huvudkontor i Göteborg. Sedan 1997 är bolaget noterat på AktieTorget.