Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Kommuniké från årsstämma i Conpharm AB (publ)

30 mars 2015, 15.44 CEST

Vid bolagets årsstämma den 27 mars 2015 biföll aktieägarna samtliga förslag om bemyndigande för nyemission, syntetiska återköp av egna aktier, och ändring av bolagsordning jämte sedvanliga stämmobeslut. Genom bolagsordningsändringen har bolaget ny firma; Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ), vilken väntas bli registrerad hos Bolagsverket inom kort.

Till nya styrelseledamöter valdes David Rönnegard och Tony Tonicton. 

Samtliga beslut fattades enhälligt.

Conpharm AB (publ)
StyrelsenFör mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Conpharm AB (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@conpharm.se

Om Conpharm:
Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har huvudkontor i Göteborg. Sedan 1997 är bolaget noterat på AktieTorget.