Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Slottsviken utser Sedermera Fondkomission till ny likviditetsgarant

22 mars 2018, 15.41 CET

Slottsviken har utsett Sedermera Fondkommission till ny likviditetsgarant för Bolagets B-aktie, från och med måndag den 26 mars 2018.

Sedermera Fondkommission kommer i sitt uppdrag som likviditetsgarant att kontinuerligt ställa priser på vardera köp- och säljsida i orderboken för Slottsvikens B-aktie samt tillse att det hålls en förutbestämd spread i aktien. Bolagets tidigare avtal om likviditetsgaranti har avslutats, och avtalet med Sedermera Fondkommission ersätter det tidigare avtalet. Syftet med likviditetsgarantin är att främja en god likviditet samt säkerställa en låg spread mellan köp- och säljkurs i den löpande handeln.

 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på AktieTorget sedan 1997 och handlas via banker och fondkommissionärer