Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Flaggningsmeddelande i Slottsviken

28 februari 2017, 15.37 CET

Daniel Stensiö har tillsammans med närstående bolag förvärvat 141 000 B-aktier i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) (SLOTT B).

Efter förvärvet har Daniel Stensiö tillsammans med närstående bolag ett totalt innehav i Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) om 63 026 A-aktier (SLOTT A) och 
3 330 005 B-aktier (SLOTT B), motsvarande 10,02 % av aktiekapitalet och 
4,99 % av rösterna.


För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@slottsviken.se

Om Slottsviken Fastighetsaktiebolag:
Slottsviken är ett fastighetsbolag och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Slottsviken är noterat på AktieTorget sedan 1997 och handlas via INET Nordic, ett aktiehandelssystem tillgängligt för banker och fondkommissionärer anslutna till Norex-börserna.

---

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Slottsviken Fastighetsaktiebolag (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 februari 2017.