Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Conpharm avyttrar fastigheter i Tidaholm

19 mars 2014, 13.40 CET

Conpharm AB (publ) har genom det helägda bolaget Slottsviken Fastighetsaktiebolag ingått avtal om försäljning, via bolagsaffär, av ett mindre fastighetsbestånd i Tidaholms kommun; fastigheterna Tidaholm Varv 10:42, 43, 44, 46 och 47. Den totala uthyrningsbara arean uppgår till 784 kvadratmeter.

Åsatt fastighetsvärde i transaktionen är 3.8 MSEK, vilket överstiger bokfört värde med cirka 0.2 MSEK. Avtalet är villkorat av sedvanlig due dilligenceprocess. Största delen av transaktionen väntas påverka resultatet för första kvartalet 2014.

 

”Försäljningen ligger i linje med vår ambition att fokusera på att koncentrera koncernens fastighetsbestånd till stadsnära lägen” säger Conpharms VD Jakob Österberg i en kommentar.

 

 

För mer information kontakta:
Jakob Österberg, VD
Conpharm AB (publ)
Telefon 018-19 49 50
E-post jakob.osterberg@conpharm.se

 

Om Conpharm:
Conpharm är ett investmentbolag med fokus på fastigheter, och förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden. Bolaget grundades 1983 och har huvudkontor i Göteborg. Sedan 1997 är bolaget noterat på AktieTorget.