Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Arrow SLOTT A

1.18 SEK

Arrow SLOTT B

0.505 SEK

NYHETER

Delårsrapport januari-mars 2018

Conpharm AB (publ) har ingått avtal med fondkommissionären Remium Nordic AB ("Remium") om att Remium skall agera likviditetsgarant i bolagets aktie av serie B från och med den 2 september 2013.
 
Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien genom att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket bedöms resultera i en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare.
Substansvärde/aktie, SEK 1.16 (1.12)
Rörelseintäkt, TSEK 1 826 (1 843)
Resultat efter skatt, TSEK -535 (-103)
Resultat per aktie, SEK -0.02 (0.00)

(Motsvarade period föregående år)

 

Hyresintäkterna ökade något under kvartalet, i huvudsak hänförligt till årets indexreglerade hyreshöjningar. Dock minskar intäkterna jämfört med föregånde års motsvarande period avhängt vakanser, uthyrning pågår för närvarande. Resultatet belastas också av kostnder för standardhöjande under- håll, ett led i syfte att öka fastighetsvärdena. Fastighetsportföljen värderas vid utgången av kvartalet till 83 MSEK. Fastigheternas belåningsgrad uppgår till 54 % och soliditeten uppgår till 45 %, båda baserade på fastigheternas bedömt verkliga värde. Slottsviken Fastighetsaktiebolags syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas substansvärde. Substansvärdet uppgår till 1.16 kr per aktie vid årets utgång.

 

Se pressmeddelandet

Se delårsrapporten

 

Slottsviken vinner markanvisning på Orust

Slottsviken har, tillsammans med WH Bolagen Sverige AB tilldelats markanvisning för att uppföra bostäder i Henån på Orust. Detta innebär att Slottsviken återigen genom en markanvisning är involverad i att utveckla och bygga bostäder från projektstart.  

 

Förslaget omfattar cirka 26 lägenheter i bostadsrättsform fördelade på tre punkthus om totalt cirka 1 900 kvadratmeter.

 

”Markanvisningen förstärker vår position i den spännande utvecklingen av Västsverige som pågår. Vi ser fram emot att i nära samarbete med WH Bolagen Sverige AB och Orust kommun vara med och utveckla projektet i Henån framöver”, säger Patricia Jerlin, Fastighets- och affärsutvecklingschef på Slottsviken.