Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Arrow SLOTT B

18.9 SEK

Substansvärde

30.92 SEK

NYHETER

Delårsrapport januari-mars 2023

Conpharm AB (publ) har ingått avtal med fondkommissionären Remium Nordic AB ("Remium") om att Remium skall agera likviditetsgarant i bolagets aktie av serie B från och med den 2 september 2013.
 
Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien genom att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket bedöms resultera i en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare.
Substansvärde/aktie, SEK 30.45 (28.80)
Rörelseintäkt, TSEK 1 986 (1 694)
Rörelseresultat, TSEK 378 (123)
Resultat efter skatt, TSEK 529 (462)
Resultat per aktie, SEK 0.18 (0.16)

(Motsvarade period föregående år, justerat för antal aktier)

 

- Substansvärdet uppgick den 31 december 2022 till 30,45 kr per aktie jämfört med 30,92 kr per aktie den 31 december 2022.

 

- Koncernens nettoomsättning uppgick under året till 1 986 tkr (1 694 tkr första kvartalet 2022).

 

- Rörelseresultatet till och med december blev 378 tkr (123). Resultat efter skatt blev 529 tkr (462). Efter avdrag för minoritetsintresse är resultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare 300 tkr (267).

 

- Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 0,18 kr (0,16).

 

Se pressmeddelandet

Se delårsrapporten

 

Slottsviken erhåller köprekommendation av Affärsvärlden

Affärsvärlden sätter köpråd på Slottsvikens aktie och skriver i sin analys att Det lilla fastighetsbolaget Slottsviken är verksamt i segmentet mellan de större fastighetsbolagens och privatinvesterarnas. Segmentet lockar med höga avkastningskrav men bjuder å andra sidan sannolikt på högre vakansrisk.

 

Vidare skriver de att Slottsviken är billigt sett till både intjäningsförmåga och substans. P/E-talet når låga 10,4 i vårt scenario och substansrabatten är 37%. En del av substansen är då även Link Prop som vi gillar.

 

Slottsviken är storägare i Link Prop Investment, och även Link Prop erhöll köprekommendation från Affärsvärlden.

 

Både Slottsviken och Link Prop upptas också i Affärsvärldens Buy&Hold-portfölj.

 

Läs Affärsvärldens analys av Slottsviken här (bakom betalvägg)

Läs Affärsvärldens analys av Link Prop Investment här (bakom betalvägg)

Läs om Affärsvärldens Buy&Hold-portfölj här. (bakom betalvägg)