Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Arrow SLOTT A

1.18 SEK

Arrow SLOTT B

0.505 SEK

NYHETER

Delårsrapport januari-september 2017

Conpharm AB (publ) har ingått avtal med fondkommissionären Remium Nordic AB ("Remium") om att Remium skall agera likviditetsgarant i bolagets aktie av serie B från och med den 2 september 2013.
 
Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien genom att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket bedöms resultera i en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare.
Substansvärde/aktie, SEK 1.16 (1.08)
Rörelseintäkt, TSEK 6 045 (5 871)
Resultat efter skatt, TSEK -288 (- 932)
Resultat per aktie, SEK -0.01 (-0.03)

(Motsvarade period föregående år)

 

Slottsviken Fastighetsaktiebolags syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas substansvärde. Under kvartalet ökade substansvärdet med 0,01 kr per aktie till 1.16 kr (1.08), en ökning om 7 % gentemot motsvarande period föregående år och med 1 % jämfört med föregående kvartal. Fastighetsportföljen värderas vid utgången av perioden till 82 MSEK. Fastigheternas belåningsgrad uppgår till 56 %. Värdeförändring av fastigheter redovisas inte i resultatet.

 

Se pressmeddelandet

Se delårsrapporten

 

Slottsviken vinner markanvisning på Orust

Slottsviken har, tillsammans med WH Bolagen Sverige AB tilldelats markanvisning för att uppföra bostäder i Henån på Orust. Detta innebär att Slottsviken återigen genom en markanvisning är involverad i att utveckla och bygga bostäder från projektstart.  

 

Förslaget omfattar cirka 26 lägenheter i bostadsrättsform fördelade på tre punkthus om totalt cirka 1 900 kvadratmeter.

 

”Markanvisningen förstärker vår position i den spännande utvecklingen av Västsverige som pågår. Vi ser fram emot att i nära samarbete med WH Bolagen Sverige AB och Orust kommun vara med och utveckla projektet i Henån framöver”, säger Patricia Jerlin, Fastighets- och affärsutvecklingschef på Slottsviken.