Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Arrow SLOTT A

0.675 SEK

Arrow SLOTT B

0.6 SEK

NYHETER

Delårsrapport januari-september 2019

Conpharm AB (publ) har ingått avtal med fondkommissionären Remium Nordic AB ("Remium") om att Remium skall agera likviditetsgarant i bolagets aktie av serie B från och med den 2 september 2013.
 
Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien genom att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket bedöms resultera i en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare.
Substansvärde/aktie, SEK 1.27 (1.17)
Rörelseintäkt, TSEK 19 870 (5 344)
Resultat efter skatt, TSEK 3 502 (-1 769)
Resultat per aktie, SEK 0.10 (-0.05)

(Motsvarade period föregående år)

 

För årets tredje kvartal summeras koncernens intäkter till 1 829 TSEK (motsvarande period föregående år 1 756 TSEK). Resultat efter skatt uppgick till -322 (-632) TSEK. Resultat exklusive avskrivningar för perioden utföll med -49 (-1 51) TSEK. 

 

Slottsviken fortsätter alltjämt att investera i standardhöjande underhåll vilket påverkar det redovisade resultatet. Investeringarna i fastighetsförbättringar väntas på sikt bidra till en ökad hyresnivå.

 

Slottsviken Fastighetsaktiebolags syfte är att bereda vinst till sina aktieägare, i huvudsak genom ökning av aktiernas substansvärde. Substansvärdet uppgår till 1.27 kr per aktie vid periodens utgång.

 

Koncernens soliditet per balansdagen var 57 (45) % avseende substans och 51 (31) % avseende bokförda värden. Fastigheternas belåningsgrad var 47 (52) %.

 

Se pressmeddelandet

Se delårsrapporten

 

Ledig lokal i centrala Kungälv

Söker du lokal för att bedriva sällanvaruhandel eller lager/lättare produktionverksamhet?

Nu finns möjlighet att hyra en egen fastighet med inhägnad gårdsyta centralt i Kungälv! Fastigheten är i modernt skick och inrymmer lager, kontor, omklädningsrum samt en generös pausyta för de anställda. Lagerdelen består av en stor öppen yta med takhöjd om ca 5-6m under balk och access via lastkaj under skärmtak. Här finns även möjlighet att ladda elbilar. Fastigheten används idag som postsorteringscentral men anpassas efter behov och önskemål, såväl utvändigt som invändigt.

 

I området finns bland annat butiker som Mekonomen, Colorama, Opel, Hyundai, Bilprovningen, Euromaster, Granngården med flera.

 

Välkommen att kontakta Savills för mer information och visning!