Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Arrow SLOTT A

1.02 SEK

Arrow SLOTT B

1.095 SEK

NYHETER

Delårsrapport januari-september 2021

Conpharm AB (publ) har ingått avtal med fondkommissionären Remium Nordic AB ("Remium") om att Remium skall agera likviditetsgarant i bolagets aktie av serie B från och med den 2 september 2013.
 
Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien genom att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket bedöms resultera i en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare.
Substansvärde/aktie, SEK 1.44 (1.30)
Rörelseintäkt, TSEK 4 527 (5 127)
Rörelseresultat, TSEK -140 (-341)
Resultat efter skatt, TSEK 648 (-364)
Resultat per aktie, SEK 0,02 (-0.01)

(Motsvarade period föregående år)

 

- Substansvärdet uppgick den 30 september 2021 till 1,44 kr per aktie jämfört med 1,30 kr per aktie den 30 september 2021.

 

- Koncernens nettoomsättning uppgick under tredje kvartalet till 1 450 tkr (1 741 tkr tredje kvartalet 2020).

 

- Rörelseresultatet för kvartalet blev 119 tkr (60). Resultat efter skatt blev 453 tkr (168). Efter avdrag för minoritetsintresse är resultatet hänförligt till moderbolagets aktieägare 257 tkr (39).

 

- Resultat per aktie hänförligt till moderbolagets aktieägare uppgick till 0,01 kr (0,00).

 

Se pressmeddelandet

Se delårsrapporten

 

Bli en del av Slottsvikens team!

Till vårt kontor i centrala Göteborg söker vi en student med intresse för fastigheter och finans för löpande arbete ca. 1-2 dagar i veckan med start omgående.

 

Vi erbjuder dig en plats på ett expansivt fastighetsbolag, där du kommer få en bra inblick i den dagliga verksamheten. Arbetstiderna är flexibla och passar därför dig som student med varierande schema. För dig med ansvarskänsla, en förmåga att se helheten samt förbättringsdriv finns också möjligheter till vidareutveckling.

 

Arbetsbeskrivning

Du kommer att arbeta nära VD:n och vara delaktig i företagets löpande verksamhet. Ditt huvudsakliga ansvarsområde kommer att vara att sköta kundreskontra och leverantörsreskontra samt löpande bokföring. Arbetet består huvudsakligen av registrering av leverantörsfakturor samt in- och utbetalningar och arbetsgivar- och momsdeklarationer. Utöver det kommer du även att vara behjälplig med övriga administrativa sysslor, avstämningar, samt delaktig i bokslut. Arbetsuppgifterna innefattar även kontakt med kunder, leverantörer, banker och aktieägare. Tjänsten är flexibel och arbetsuppgifterna kan komma att bli mer omfattande för dig med stor ansvarsförmåga.

 

Läs mer och sök arbetet på Linkedin