Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Fastigheter

Slottsviken Fastighetsaktiebolag äger, utvecklar och förvaltar fastigheter i västra Sverige med fokus på stadsnära lägen. Fastighetsbeståndet innefattar bostadsfastigheter och kommersiella lokaler.  

 

Vid utgången av 2015 har Slottsviken-koncernen en fastighetsportfölj med ett värde om cirka 75 mkr. Årliga hyresintäkter förväntas uppgå till cirka 6,8 mkr. Förvaltad area är ca 7 700 kvadratmeter, fördelat på 14 % bostäder, 5 % handel, verkstad/industri 63 %, samhälle/vård 3 % och logistik 16 %.

 

Slottsviken söker aktivt efter ytterligare förvärv att stärka fastighetsportföljen med.