Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Fastigheter

Slottsviken förvärvar, förvaltar, och utvecklar fattraktiva fastigheter i stadsnära områden med fokus på Göteborgsregionen. Fastighetsbeståndet innefattar bostadsfastigheter och kommersiella lokaler. 

 

Vid utgången av 2017 hade Slottsviken-koncernen en fastighetsportfölj med ett värde om cirka 83 mkr och hyresintäkter uppgående till cirka 7,5 mkr på årsbasis. Förvaltad area är ca 7 600 kvadratmeter, fördelat på 14 % bostäder, 6 % handel, verkstad/industri 61 %, samhälle/vård 3 % och logistik 16 %.

 

Slottsviken söker kontinuerligt efter lämliga förvärvsobjekt att stärka fastighetsportföljen med.