Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Styrelse

FREDRIK ÖSTERBERG f.1975

Styrelseordförande.

Entreprenör. 

 

Aktieinnehav

A-aktier: 2 053 552

B-aktier: 2 964 606

 

 

 

 

 

PETER HAMNEBO, f.1977
Styrelseledamot.

Verksam vid Advokatfirman Tre Lejon, och har utöver detta ett antal styrelseuppdrag i ägarledda bolag. Har tidigare studerat vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt vid Harvard University.

 

Aktieinnehav

A-aktier: 0

B-aktier: 1 788 648

 

DANIEL STENSIÖ f.1982

Styrelseledamot.

Verksam som entreprenör och är sedan flertalet år en större ägare i Slottsviken. Stensiö har tidigare studerat ekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

 

Aktieinnehav

A-aktier: 

B-aktier: 

 
 

BERIT NILSSON f.1954
Styrelseledamot, civilingenjör.

Berit Nilsson har mångårig fastighetserfarenhet inom fastighetsutveckling och förvaltning och har bland annat varit verksam som fastighetschef vid Statens Fastighetsverk.

 

Aktieinnehav

A-aktier: 0

B-aktier: 0

 

 

JAKOB ÖSTERBERG, f.1979
Styrelseledamot och VD för Slottsviken.

Har ett flertal styrelseuppdrag, inklusive bolag inom Lackarebäcksfären. Tidigare har Österberg studerat vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. 

 

Aktieinnehav

A-aktier: 1 396 051

B-aktier: 3 206 768

 

 

Källa aktieinnehav: Till bolaget rapporterat innehav 2018-12-31 med senare kända förändringar till och med 2019-03-20. Med aktieinnehav avses såväl eget som närståendes ävensom innehav genom kapitalförsäkring.