Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Styrelse

FREDRIK ÖSTERBERG f.1975

Styrelseordförande.

Entreprenör. 

 

Aktieinnehav

A-aktier: 3 356 337

B-aktier: 6 129 581

 

 

 

 

 

PETER HAMNEBO, f.1977
Styrelseledamot.

Verksam vid Advokatfirman Tre Lejon, och har utöver detta ett antal styrelseuppdrag i ägarledda bolag. Har tidigare studerat vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet samt vid Harvard University.

 

Aktieinnehav

A-aktier: 0

B-aktier: 1 788 648

 

DANIEL STENSIÖ f.1982

Styrelseledamot.

Verksam som entreprenör och är sedan flertalet år en större ägare i Slottsviken. Stensiö har tidigare studerat ekonomi vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet.

 

Aktieinnehav

A-aktier: 92 163

B-aktier: 7 755 981

 
 

JAKOB ÖSTERBERG, f.1979
Styrelseledamot och VD för Slottsviken.

Har ett flertal styrelseuppdrag, inklusive bolag inom Lackarebäcksfären. Tidigare har Österberg studerat vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. 

 

Aktieinnehav

A-aktier: 3 366 337

B-aktier: 6 219 582

 

 

Källa aktieinnehav: Till bolaget rapporterat innehav 2019-12-31 med senare kända förändringar till och med 2020-04-23. Med aktieinnehav avses såväl eget som närståendes ävensom innehav genom kapitalförsäkring.