Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Ett fastighetsbolag med fokus på stadsnära fastigheter

Slottsviken förvärvar, förvaltar och utvecklar attraktiva fastigheter i stadsnära områden med fokus på Göteborgsregionen. Bolaget grundades 1983 och har huvudkontor i Göteborg.

 

Sedan den 21 november 1997 är bolaget noterat på Spotlight Stock Market, och handlas via banker och fondkommissionärer. Slottsviken har cirka 900 aktieägare. Det institutionella ägandet uppgår till cirka 10 %.