Slottsviken.se använder cookies för att förbättra användarupplevelsen.

Arrow SLOTT A

1.62 SEK (2016-08-23, 09:22)

Arrow SLOTT B

0.63 SEK (2016-08-23, 15:53)

NYHETER

Delårsrapport januari-mars 2016

Conpharm AB (publ) har ingått avtal med fondkommissionären Remium Nordic AB ("Remium") om att Remium skall agera likviditetsgarant i bolagets aktie av serie B från och med den 2 september 2013.
 
Syftet med likviditetsgarantin är att främja likviditeten i aktien genom att minska skillnaden mellan köp- och säljkurs, vilket bedöms resultera i en lägre investeringskostnad och minskad risk för investerare.
Substansvärde/aktie, SEK 1.13 (0.99)
Rörelseintäkt, TSEK 2 149 (541)
Resultat efter skatt, TSEK -213 (-652)
Resultat per aktie, SEK -0.01 (0.03)

(Motsvarande period föregående år)

 

Rörelseintäkten under januari till mars ökade till 2 149 tkr jämfört med 541 tkr samma period 2015, i huvudsak hänförligt till koncernens större fastighetsinnehav. Resultatet för kvartalet uppgår till -213 tkr (-652 tkr). I resultatet ingår avskrivningar om -466 tkr (-137 tkr). Resultatet belastas också av väderrelaterade säsongs-variationer. Substansvärdet förändrades inte under perioden, och uppgår till 1,13 kr per aktie. 

 

Läs pressmeddelandet här

 

Emissionen fulltecknad

Sammaräkningen i emissionen för Slottsviken visar att samtliga 11 284 970 aktier tecknats, samtliga av serie B. Bolaget tillförs därmed 6 770 982 kr i kapital före emissionskostnader. Teckningsgraden i emissionen uppgår till 100,3 %.

 

Handel med betalda tecknade aktier, BTA, sker på AktieTorget fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen. Denna registrering beräknas ske under augusti månad. När emissionen registrerats hos Bolagsverket ombokas BTA till aktier utan särskild avisering från Euroclear. För de aktieägare som har sitt aktieinnehav förvaltarregistrerat kommer information från respektive förvaltare.